Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Naj zaposlovalec

Zaposlitveni portal Moje Delo  je za leto 2018  podelil naziv najuglednejšega delodajalca družbi Jelovica hiše d.o.o. v panogi gradbeništvo, arhitektura, geodezija.
več >

Eko subvencije

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

21. Skupščina delniške družbe Jelovica, d. d.


Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
upravni odbor družbe sklicuje

21. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d., 
ki bo v ponedeljek, dne 4. avgusta 2014,  ob 12.00 uri 
v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Delavska cesta 24, Šenčur


POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

  • Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d., v tajništvu predsednika upravnega odbora, vsak delavnik od 11:00 – 13:00. 
  • Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna. 
  • Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice. 
  • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. 
  2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013, poročilom upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru. 
  3. Soglasje k upravljanju naložb.
  4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.

PREDLOG SKLEPOV


Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se s strani upravnega odbora predlagani notar.

Sklep k tč. 2:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2013.

2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 534.219,02 EUR se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,25 EUR na delnico, preostanek pa  ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarje, vpisane v delniško knjigo na dan 4.8.2014 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2014 izplača pripadajoče dividende. 

2.3. Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2013.

Sklep k tč.  3:
Skupščina soglaša s podelitvijo pooblastila upravnemu odboru za nakup, prodajo in  upravljanje finančnih naložb do višine 
kapitala družbe.

Sklep k tč. 4:
Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2014 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.


Jelovica, d.d.
Gregor Benčina 
predsednik upravnega odbora 


Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Najsodobnejša proizvodnja oken

Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje. več >

Ostanimo zdravi

Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka. več >

Jelovica na sejmu Dom 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019

Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >

Srebrno priznanje za inovativnost

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture več >

Ostale novice

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?