Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Naj zaposlovalec

Zaposlitveni portal Moje Delo  je za leto 2018  podelil naziv najuglednejšega delodajalca družbi Jelovica hiše d.o.o. v panogi gradbeništvo, arhitektura, geodezija.
več >

Eko subvencije

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Upravni odbor delniške družbe JELOVICA, d.d., na podlagi določb 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 14. in 23. člena Statuta družbe, sklicuje

27. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek dne 26. oktobra 2017 ob 16. uri v prostorih notarske pisarne notarke Mateje Andrejašič, v Kranju, Koroška cesta 19.

I.   Dnevni red in predlogi sklepov:

1.Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 (tri) članska verifikacijska komisija.

Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

2. Preoblikovanje družbe JELOVICA, d.d., iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Delniška družba JELOVICA, lesna industrija, d.d., s sedežem v Škofji Loki, poslovni naslov Kidričeva cesta 58, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., s skrajšano firmo JELOVICA, d.o.o., s sedežem v Škofji Loki in istim poslovnim naslovom Kidričeva cesta 58, Škofja Loka, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 4.172.926,05 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 4.172.926,05 EUR.

Delničarja postaneta družbenika družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobita poslovna deleža. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50 EUR.

Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

Za poslovodjo - direktorja družbe JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., se imenuje Gregor Benčina, Prešernova ulica 19, Kranj, za nedoločen čas od dneva imenovanja na skupščini.

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Kot dan pridobitve se šteje dan sprejema tega sklepa. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.

II.  Vpogled gradiva

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z osnutkom družbene pogodbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.


III.  Pogoji udeležbe

Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej do 22.10.2017 vpisani v delniško knjigo pri KDD.


IV.  Zahteve ali predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda.

V.  Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

VI.  Čas sklica

Skupščina je sklicana za 16. uro.Ljubljana, dne 23.10.2017

Upravni odbor JELOVICA, d.d.


Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Jelovica najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v Sloveniji

9. junij 2021

Jelovica je po mnenju Slovenk in Slovencev prepoznana kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med ponudniki oken, kar potrjuje raziskava »Trusted Brand 2021«.
več >

Najsodobnejša proizvodnja oken

23. september 2020

Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.

več >

Ostanimo zdravi

16. april 2020

Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.

več >

Jelovica na sejmu Dom 2019

27. februar 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A. 

več >

Ostale novice

Srebrno priznanje za inovativnost

05. julij 2018

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture.

več >

Pogoji FB nagradne igre

20. marec 2018

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

18. december 2017

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.

več >

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?