Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Naj zaposlovalec

Zaposlitveni portal Moje Delo  je za leto 2018  podelil naziv najuglednejšega delodajalca družbi Jelovica hiše d.o.o. v panogi gradbeništvo, arhitektura, geodezija.
več >

Eko subvencije

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.


Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
upravni odbor družbe sklicuje


23. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d.,
ki bo v sredo, 11.5.2016 ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor


POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

  • Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d. v tajništvu družbe, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
  • Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
  • Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
  • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED

1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.


PREDLOG SKLEPOV

Sklep k tč. 1:

Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k tč. 2:

2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2015.

2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 378.240,33 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,25 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 11.5.2016 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2016 izplača pripadajoče dividende.

2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2015.

Sklep k tč. 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2016 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, LjubljanaJelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora

Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Jelovica najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v Sloveniji

9. junij 2021

Jelovica je po mnenju Slovenk in Slovencev prepoznana kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med ponudniki oken, kar potrjuje raziskava »Trusted Brand 2021«.
več >

Najsodobnejša proizvodnja oken

23. september 2020

Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.

več >

Ostanimo zdravi

16. april 2020

Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.

več >

Jelovica na sejmu Dom 2019

27. februar 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A. 

več >

Ostale novice

Srebrno priznanje za inovativnost

05. julij 2018

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture.

več >

Pogoji FB nagradne igre

20. marec 2018

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

18. december 2017

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

23. oktober 2017

več >

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?