Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Naj zaposlovalec

Zaposlitveni portal Moje Delo  je za leto 2018  podelil naziv najuglednejšega delodajalca družbi Jelovica hiše d.o.o. v panogi gradbeništvo, arhitektura, geodezija.
več >

Eko subvencije

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka
V skladu s statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah 
upravni odbor družbe sklicuje


19. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d., 
ki bo v sredo, 14.8.2013 ob 12.00,
v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Delavska cesta 24, ŠenčurPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

  • Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d., v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
  • Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
  • Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
  • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v osmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
  2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
  3. Podaljšanje soglasja k nakupu lastnih delnic.
  4. Podaljšanje soglasja k nakupu delnic Inlesa.
  5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013.

PREDLOG SKLEPOV

Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k tč. 2:
2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2012.

2.2 Na predlog upravnega odbora se na dan 31.12.2012 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 236.078,69 eur porabi za:
- Prenos v preneseni dobiček v znesku 236.078,69 eur, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. 
2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2012.

Sklep k tč. 3:
Skupščina podaljšuje soglasje za odkup lastnih delnic JELG, ter za izvedbo odkupa delnic pooblašča predsednika upravnega odbora. 

Sklep k tč. 4:
Skupščina podaljšuje soglasje za odkup delnic družbe Inles do višine prevzemnega praga, do maksimalne odkupne vrednosti, ki je opredeljena s knjigovodsko vrednostjo družbe Inles.

Sklep k tč. 5:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2013 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.


Jelovica, d.d.
Gregor Benčina 
predsednik upravnega odbora 


Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Najsodobnejša proizvodnja oken

Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje. več >

Ostanimo zdravi

Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka. več >

Jelovica na sejmu Dom 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019

Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >

Srebrno priznanje za inovativnost

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture več >

Ostale novice

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?